Իռացիոնալ ընդդեմ ռացիոնալ համարների

Ռացիոնալ համարը և իռացիոնալ համարը երկուսն էլ իրական թվեր են: Երկուսն էլ արժեքներ են, որոնք ներկայացնում են որոշակի քանակություն որոշակի շարունակականության երկայնքով: Մաթեմատիկան և համարները ոչ բոլորի թեյի բաժակն են, ուստի երբեմն որոշ մարդիկ շփոթություն են առաջացնում տարբերակել, թե ո՞րն է բանական, իսկ մեկը ՝ իռացիոնալ համար:

Ռացիոնալ համարը

Ռացիոնալ համարը իրականում ցանկացած թիվ է, որը կարող է արտահայտվել որպես երկու ամբողջ թիվ x / y- ի մի մաս, որտեղ y- ը կամ նշանակողը զրոյական չէ: Քանի որ նշանակողը կարող է հավասար լինել մեկի հետ, մենք կարող ենք եզրակացնել, որ բոլոր ամբողջ թվերը ռացիոնալ թիվ են: Ռացիոնալ բառը սկզբնապես բխում էր բառի հարաբերակցությունից, քանի որ նորից դրանք կարող են արտահայտվել որպես հարաբերակցություն x / y, հաշվի առնելով, որ երկուսն էլ ամբողջական են:

Իռացիոնալ համարը

Իռացիոնալ թվեր, քանի որ դրա անվանումը կարող է ենթադրել, այն թվերն են, որոնք բանական չեն: Դուք չեք կարող գրել այդ համարները ըստ մասնաբաժնի ձևով. չնայած կարող եք գրել այն տասնորդական ձևով: Իռացիոնալ թվերն այն իրական թվերն են, որոնք ռացիոնալ չեն: Իռացիոնալ թվերի օրինակները ներառում են հետևյալը. Ոսկե հարաբերակցությունը և 2-ի քառակուսի արմատը, քանի որ դուք չեք կարող արտահայտել այս բոլոր համարները մասնակի ձևով:

Տարբերություն իռացիոնալ և ռացիոնալ համարների միջև

Ահա մի քանի տարբերություններ, որոնք պետք է իմանալ բանական և իռացիոնալ թվերի մասին: Նախ ՝ բանական թվերը թվեր են, որոնք մենք կարող ենք գրել որպես մասն. այն թվերը, որոնք մենք չենք կարող արտահայտել որպես խմբակցություններ, անվանում են իռացիոնալ, ինչպես pi: Թիվ 2-ը ռացիոնալ թիվ է, բայց դրա քառակուսի արմատը չէ: Միանշանակորեն կարելի է ասել, որ բոլոր ամբողջ թվերը ռացիոնալ թվեր են, բայց չի կարելի ասել, որ բոլոր ոչ ամբողջ թվերը իռացիոնալ են: Ինչպես վերը նշվեց, բանական թվերը կարող են գրվել որպես խմբակցություններ. Այնուամենայնիվ, այն կարելի է գրել նաև որպես տրոհումների: Իռացիոնալ համարները կարող են գրվել որպես տասնորդական, բայց ոչ կոտորակներ:

Վերևում ասվածը դիտելը կարող է հեռու մնալ, քանի որ տիրապետում է, թե որն է տարբերությունը այս երկուսի միջև: